1380              Hersegade
Resens kort

Model af gaden

Teglhus 1314
Forstørrelse
Kortudsnit

Hersegade, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731.

Hersegade var ikke så bebygget i den sydlige del, som den var nærmest Algade. Alligevel var det en vigtig gade: Porten mod Køge og dermed mod havet. Gaden har heddet Hørsegathæ (Hørsegade), Hyrsegade, Hirsegade og Ørsegade. Hersegade betyder nok Horsegade (Hestegade), og så er det heller ikke så mærkeligt at kalde den Ørsegade (Ørs var på gammelt dansk en ride- eller stridshingst).

I gaden lå i middelalderen en badstue og smedenes laugshus. En gård i gaden ejedes af kalentegildet., et par andre af vikarernes procuratorie.