Bogtrykkeri
Bogtryk
Skolebogen Lucidarius

Paul Helgesen oversatte en bog af den hollandske reformkatolik Erasmus af Rotterdam, som hed "En kristelig og nyttelig bog, En kristen fyrstes undervisning" med gode råd til en fyrste om, hvordan han skulle handle politisk i en kristen ånd. Helgesen havde egentlig oversat bogen fra latin, så Christian II kunne læse den - og få gavn af den (det kunne han trænge til). Men med kongen ude af landet fandt Helgesen måske alligevel, at nogen kunne få gavn af en fordanskning af de nyttige råd, så han lod Hans Barth udgive den 1534. Helgesen fik også oversat og udgivet Erasmus af Rotterdams udgave af apostlen Paulus' breve - med Helgesens kommentarer.