1534                Bogtrykkeri 
Bog af Paul Helgesen
Skolebogen Lucidarius

En trykpresse. Når der skulle trykkes, blev papir presset ned over en plade med billeder (stik) og tekst (typer). Typerne blev sat i rammer og samlet til tekster. Typerne lå i en sættekasse, som ses foran på trykpressebordet.

Der er allerede i 1480-erne etableret bogtrykkerier i byer som Odense, Slesvig og København, så det er sent, at der kommer et bogtrykkeri - endda et lille et - i Roskilde. Men middelalderen og Roskildes storhedstid går på hæld, og dette er et af tegnene. Hans Barth virkede i Roskilde 1534-40. Han var startet 1525 som bogtrykker i reformationens fødeby Wittenberg. Han drog herfra mod nord med sit erhverv, først til Magdeburg, siden til Rostock og så til Roskilde.

Der kendes ca. 10 tryk og bøger fra Hans Barths trykkeri, og typisk for Roskilde er det, at det var de humanistiske reformkatolikker, som fik deres skrifter trykt her. Det drejer sig om brødrene Peter og Henrik Parvus (efternavnet betyder den lille, oversat Lillemand) og den ivrigste reformkatolik af alle (men også den ivrigste tilhænger af at bevare den katolske kirke), karmelitermunken Paulus Heliæ: Paul Helgesen.

Petrus Parvus Roskildensis (altså Peder Lillemand) udgav 1537 den første protestantiske skolekomedie og Barth var trykkeren. Det var Guielmus Gnaphæus' (Willem Wolders) Acolastus, der handlede om den fortabte søn. To år efter udsendte han en oversættelse af en tysk evangeliepostil.

Barth udgav også en ny udgave af den gamle skolebog Lucidarius (som betyder lysbringeren).