1560

De ældste endnu bevarede borgerhuse i Roskilde ligger i husrækken nr. 11-19 i Bondetinget. De er opført i 1560-erne.

Eskilsø, der i hele den katolske tid har hørt under Æbelholt Kloster, bliver af kronen solgt til Corfitz Ulfeldt, der lagde øen ind under sit gods Selsø.

Lensmanden Herluf Trolle skænker en sum penge til byens fattige, som bruges til at opføre boder, 20 små boliger, til de fattige. Boderne ligger i Bredgade.

Omkring dette tidspunkt opsættes antageligt den altertavle fra Antwerpen, som senere havner i Roskilde Domkirke, i slotskirken på det Frederiksborg, Frederik II lige har byttet sig til med Herluf Trolle. Måske er tavlen erhvervet ved en form for konfiskation ved Sundtolden i Helsingør.

Sjællands superintendent (biskop) Peter Palladius dør og afløses af Hans Albertsen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle