1670                  En høkers bo
Handelslivet

En landbrugers bo

I en lejermålssag mod høker Morten Ebbesen Kock blev hele mandens hovedlod konfiskeret 29/9 1670, og der blev lavet en fortegnelse over alt det, man tog. Det giver os et interessant indblik i, hvad en handlende i datidens Roskilde havde af værdier, men også af indbo, husgeråd og udstyr i øvrigt. 

Inventaret i huset bestod bl.a. af følgende:

I stuen:

1 gammel askeskive (bord af asketræ)

1 bænk for bordenden

1 bænk under vinduerne

1 skab med tre rum

1 gammelt rødt skab med seks rum

1 liden skive inden for døren

1 bænk inden for døren

Børnenes seng er nagelfast, deri fandtes forskelligt sengetøj.

I forstuekammeret:

1 gammel gul himmelseng deromkring to stykker blå sperlagen med kapper til. I sengen en masse sengetøj

1 gammel sort fyrrekiste

1 liden grøn stol

1 firkantet fyrreskrin

I spisekammeret:

1 egeseng med sengetøj

1 gammel hjulrok

1 hvid vidjekurv

1 gammelt bord

1 tinflaske og en tinpotte

3 tinfade, en smørbrik

1 gammel kobbergryde

1 gammel trind kobberkedel

deres egen seng

På loftet:

1 gammel kurveseng, som karlen ligger i, med sengetøj

1 gammel bænk

Uden for loftet:

2 tønder rug

12 pund byg 

2 gamle sække

1 sold

I kælderen:

4 tønder øl

4 tomme tønder

½ Bremertønde med grå salt

3 skæpper grå salt i en tønde

1 skæppe Lyneborgsalt i en tønde

1 sæt skagler

1 lispund hør i en Bremertønde

I boden:

4 tønder tjære

5 snese par træsko (parret 3 sk.)

1 tønde sild

1 tønde torsk

1 tønde gråsej

½ tønde tran

I gården:

2 sorte gildinger (kastrerede hingste)

1 rødspættet ko

2 galte og 1 so på stien

3 jernstager i gården

sele og tømmer til et par heste

I bryggerset:

1 brændevinsfustage i lærred

1 liden gammel bryggerkedel i lærred

2 gamle ølkar

2 andre små kar

Gården sat og takseret for 250 dlr.

Indboet vurderet til 338 dlr.

Summa boets formue 588 dlr.

Gæld

Helmer Didriksen i København, lånt til at købe gården for, restgæld 150 dlr.

Jørgen Hansen i Klædeboderne i København, for 19 lispund humle 57 dlr.

Marcus på den gamle Børs i København, for 13 lispund humle 34 dlr.

Marcus for hør 11 dlr.

Marcus for tjære og salt 16 dlr.

Marcus for 1 skippund fisk 15 dlr.

Peder Hansen Ålborg i København, for 1 tønde tran 15 dlr

Hans Rode på Vestergade i København, for 2 huder skind 13 dlr.

Kirsten Jens Poulsens i Køge, for ½ skippund jern 8 dlr.

Samme for 1 tønde sild, 1 tønde torsk, 1 tønde gråsej, tobak 20 dlr.

Niels Møller i Bistrup mølle, 1 tønde mjød 14 dlr.

Samme for 1 tønde ål 6 dlr.

Samme for ½ otting smør 3 dlr.

Laurits Smed i Roskilde, for arbejde 1 dlr.

Johan Suartz i København, for klæde, lærred, brun stof 30 dlr.

Gregers Pedersen i Roskilde, 2 pund korn 9 dlr.

Til en Ålborg-mand for 4 tønder tjære 16 dlr.

Til en Ålborg-mand for træsko 7 dlr.

Gæld, i alt 427 dlr.

Overskud 160 dlr.

Opgørelsen viser også tydeligt, at høkerhandelen er foregået på kredit. Hans begrænsede varesortiment har han stort set stående på hylderne i kommission for større købmænd, og de fleste af hans leverandører, som han skyldte penge, var købmænd i København. Alligevel gav opgørelsen et overskud på 160 daler.