1667        Et bylandbrugs bo
En høkers bo

Gården

Husdyrbrug 1677

Husdyrbrug 1678

Et skifte fra 1667 giver et indtryk af forholdene for et bylandbrug. Det drejer sig om skiftet efter Gregers Pedersens salige hustru, Ellen Clausdatter, der blev opgjort den 31. december 1667, fordi der ikke var nogen arvinger.

Gården med jernkakkelovn og to små haver med al nagelfast

110

dlr.

Et vænge, som ligger sønden ved de øde afbrændte pladser, hvori kan sås 18 skæpper byg

100

12 skæppe rug, som er sået i samme vænge

9

 -

En afbrændt øde byggeplads samt have tværs over for hans gård

6

En have, der ligger ved Hestemarkedet mellem Jacob Pedersens gård og Søren Pedersen Vævers bolig

20

 

Jorden i Østermarken:

 

1 ager ved Sandgraven kaldet Mose ager, hvori kan sås 1 pund byg

54

18 skæppe rug, som er sået i samme ager 

13

1 ager imellem vejene, støder op til Køgevejen med den vester ende, hvori kan sås 1½ tønde havre

9

 

Jorden i Vestermarken:

 

1 ager som vender på Darups dige, hvori kan sås 3 tønder havre

18

1 skæppe rug, som er sået i haven ved gården

½ 

 

I stuen:

 

1 gammelt fyrrebord med skuffe

 

1 åben bænk under vinduerne

 

 

1 bagstol

1 gammel egekiste med lås

flere andre kister med indhold af gangklæder

1 gammel rød egetræshimmelseng med sengetøj

I kammeret ved stuen:

2 gamle øltønder

1 kærne

 

 

1 fyrbøtte med låg

 

 

1 liden balje

 

 

I forstuekammeret:

 

1 gammel kurveseng med sengetøj

1 øltønde

 

 

2 gamlel hjulrokke

 

 

1 kornsold

 

 

1 dejgtrug

 

 

1 skættefad

 

 

6 trætallerkener og 1 træfad

 

 

I stegerset:

 

 

1 gammel bryggerkedel i ler

 

 

1 kobbergryde

 

 

1 liden jerngryde

 

 

1 messingkedel

 

 

1 kedelkrog

 

 

1 skæppe

 

 

I gården:

 

 

1 gammel trævogn med to møgfjelde

 

 

1 anden gammel trævogn

 

 

1 plov og 2 gamle træharver

½ jernharve

 

 

1 gammel slæde

 

 

2 søer og 4 grise

 

 

2 gæs og 1 gase

 

 

I stalden:

 

 

6 køer

 

 

2 kalve

 

 

7 heste

 

 

2 føl

 

 

2 pund byg i strået

 

 

3½ pund byg i strået

 

 

4 læs langhalm

 

 

På loftet:

 

 

3 tønder byg

 

 

3 skæpper malt

 

 

4 skæpper boghvede

 

 

1 langjern og 1 skær

hestetøj, seler og tømmer

Udestående fordringer:

Povl Kedelsmed

15

dlr.

Mikkel Draver Vognmand

2

Jacob Pedersen skylder et års leje af haven, som ligger ved gården

Aktiver

564

dlr.

Passiver

 

 

For et vænge syd for Støden i pant skyldes til de fattige i Herluf Trolles boder

100

dlr.

Tjenestekarlen Morten Jensen for to års løn

32

dlr.

Anders Andersen rådmand

12

dlr.

Tjenestepigen for sommerløn

5

dlr.

Tjenestepigen for ½ års vinterløn

1

-

Søren Hugger for 1 par hjul "han ringede på sin egen kost og af sit eget tømmer!

½

-

Dertil begravelsesomkostninger og administrationsudgifter

 

 

Passiver i alt

379

dlr.

Formue

184

dlr.