1667         Gregers Pedersens gård

Gregers Pedersens bo

Bygningen forfalder

                                                                       

I Støden mod nord på den vestlige side af Store Højbrøndsstræde (Støden 24) var der en mindre gård, som 1667 blev drevet af Gregers Pedersen, hvis enkes boopgørelse vi kender. Det har været et meget beskedent landbrug.