1682         Gregers Pedersens gård

Jørgen Jensen

Huset som gård

Bygningen fra 1871

På den vestlige side af Store Højbrøndsstræde (Støden 24) betegnes grunden ved matriklen 1682 som en øde bygningsplads, som borgmester Jørgen Jensen ejede, og hvor salig Gregers Pedersen tidligere havde boet og drevet sit mindre bylandbrug. På gårdspladsen var der en gammel bygning på 14 fag, som der ingen overdel var på. Den var vurderet til 20 rdl. og grunden til 15 rdl.