1667

Der var borgere i Roskilde, hvis hovederhverv var landbrug. De drev det fra gårde i byen og havde deres marker på bymarken, som var opdelt i Flengmarken mod vest, Vestermarken (den største mod vest, syd og øst delt op i Vestmarken, Mellemmarken og Østmarken med Vognmandsmarken)  og Store Hede længst mod øst helt ud til Hedehusene. Man får et indtryk af det økonomiske grundlag for en bylandbrugerfamilie i et skifte opgjort 31/12 efter Ellen Clausdatter, der var gift med Gregers Pedersen, som drev landbrug fra Støden (nr. 24). Hun døde uden arvinger i sin egen slægt, så boet skulle gøres op, så manden fik det halve, arvingerne (og da der ingen var, så byen) fik den anden halvdel. Der blev 184 daler at dele. Og gården havde nok en lille del af den store bymark, men den var dog på størrelse med en gennemsnitlig sjællandsk gård ude på landet. Og dens besætning var større end gennemsnittet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle