Marker omkring Roskilde

Billede af markerne 1760

Bymarken i 1600-tallet

                                                      

Eng- og flengmarken var på 353 ha og lå mellem Roskilde og Svogerslev. Oprindeligt lå her en lille landsby, der hed Flætinge/Flenge. Den blev opgivet i middelalderen, og jorden kom ind under Skt. Clara Kloster.

Efter reformationen var området en del af bymarken, og det blev kaldt Lille Hede (i modsætning til Store Hede). Her kunne der dyrkes korn, og på overdrevet kunne 8 kreaturer græsse og fedes op. Sådan var området opdelt i lodder på matrikelkortet fra 1808:

Nord for Eng- og flengmarken lå Skyttemarken, der var en udsmykning af Bistrup kaldet Margrethehåb.

Markerne nord for Svogerslev, Kongemarken, lå i Skt. Jørgensbjerg sogn, men var ejet af Roskilde by. Ved matriklen 1682 var lå her  3 gårde på 14 tdr. hartkorn. Området ses herunder på matrikelkort fra 1808:

Disse jorder har dog ligget for langt fra Roskilde, så det fremgår af påskriften på lodderne, at de er lejet ud til bønder i Kattinge og Svogerslev.