Marker omkring Roskilde

Hedekro

Bymarken i 1600-tallet

                                                 

Store Hede lå langt fra byen, og i perioder brugte borgerne ikke området: Det lå brak eller var overdrev. Folk fra nabosognene lod deres kreaturer græsse derude, hvilket skulle give anledning til mange stridigheder mellem købstad og nabosogne.

Store Hede var et udyrket overdrev, og 1682 opgives det, at der på arealet kan græsses 330 "fulde fæs høveder" (voksne dyr), mens der på "Lille Hede" vest for byen kun var plads til 8 kreaturer.

Store Hede var opdelt i lodder, hvilket fremgår af matrikelkortet fra 1808:

Der går 2 veje fra vest til øst gennem området: Den gamle landevej og chausseen til København. I matriklen 1682 lå  gården Hedegård på 13 tdr. hartkorn øst for Roskilde.