1560         Trolles fattigboder
Fattighuset 1816

Herluf Trolle

Fattige

                                              

Under sin tid som lensmand i Roskilde (1557-61) skænkede lensmanden Herluf Trolle  en sum penge til byens fattige, som bruges til at opføre 20 små boliger (boliger, énetages længehuse) til de fattige. Boderne lå i Ringsted rode, hvilket fremgår af skattemandtallet 1677, da man betalte skat efter antal skorstene,  hvor der udtrykkeligt på forhånd gives stattefritagelse for 7 ildsteder i "Salig Herluf Trolles Boder". At boderne ligger i Bredgade, fremgår af folketællingen 1753, hvor de fattige også blev talt op som en erhvervsgruppe for sig. Det er her, vi får at vide, at der var 20 boliger.

Kigger man på Ehlers kort over Roskilde fra 1791, er der nærmest kun et sted i Bredgade, der kan være tale om. Husene på nordsiden hører til grundene i Skomagergade, hvis ejere lejede våningerne her ud til militærfolk og fattige. På sydsiden af Bredgade ses der kun ét længehus, nemlig det, der er vist på korttegningen. Og det ligger, hvor fattiggården senere blev bygget. Boderne nemlig 1816 og der bygges en ny fattiggård på grunden.