1816                Fattighuset
De fattiges (Trolles) boder

Fattighuset 1830

Farvebillede

Sygehuset

Fattige

                                                          

De gamle fattigboder (Trolles boder) i Bredgade17 brænder. Der blev indrettet et nyt fattig- og arbejdshus på grunden i en bygning på 34 fag i to stokværk. Her husede man efter årstiden 50-80 fattige, herunder et antal børn, der havde en særlig stue. i bygningen. Lemmerne beskæftigedes med at spinde og væve, og hele institutionen var under ledelse af et forstanderpar, hvor forstanderen var "saa at sige Politiemester i Huset" mens hans kone forestod madlavning og rengøring med hjælp af en gangkone og de mest mobile af kvinderne: "De Fattiges Kost er om Middagen god daglig borgerlig Føde; om Morgenen erholder enhver ½ Pot Mælk, og om Aftenen ½ Pot Øl, varmt eller koldt, som enhver selv lyster, og 8 Pd. Brød om Ugen. Thee, Kaffe, Tobak og andre Ting, som ikke høre til Livets Fornødenheder, maae enhver skaffe sig selv".

På fattiggården producerede man groft klæde og uldne tæpper, kurvemagervarer og garner, dels til eget brug og dels til salg, og man "har for moderat Betaling udlejet de yngre og raskere Fattiglemmer til Arbejde hos Byens Borgere, naar disse have forlangt dem”.