1678      Roskildes husdyrhold

Skattebetalende personer

Husdyrbrug 1677

 

I forbindelse med kvægskatten 1678 blev samtlige husdyr i Roskilde talt op. De faktiske tal fremgår af tabellen og viser vel, at Roskilde først og fremmest var en stor landsby.

Heste Køer Kalve Får/geder Svin Bistader
142 286 37 341 61 18

Man kan sammenligne tallene for heste og køer med skattetallene fra året før:

Man kan undre sig over den store forskelle fra et år til et andet (her er stude fra 1677 oven i købet lagt til køer). Udsvingene kan skyldes, at man har prøvet at snyde et af årene (skat er ikke det bedste, man har). Men i datidens landbrug forekom store udsving, idet det var svært at holde kreaturer i live over vinteren. Så afhængig af fodersituationen var antallet af nedslagtninger af køer, svin og får om efteråret meget varierende. Slagtningerne gav også penge. Så udsving kan også stå i forhold til kapitalbehov. M.h.t. heste kan forskellene ikke skyldes slagtninger, for man spiste ikke hestekød. Her kan forskellen måske forklares med salg. Med en så stor bymark, som Roskilde havde, havde man kapacitet for egentlig hesteopdræt. Og byen havde da også et årligt hestemarked. Hvor salget kunne variere fra år til år. I krigstid var behovet for heste til rytteriet f.eks. meget stort, så det kunne give en stor omsætning, at der er krig.