1678

Jørgen Domiansen nævnes som postmester. Det nævnes også, at han bor i den gamle rådhusgård.

Høker Morten Ebbesen Kock havde også lidt landbrug. Han optræder dette år i  kop- og kvægtalsmandtallet som boende i Skt. Laurentii rode med kone, 2 døtre og en tjenestepige. Han ejede en ko og fire får.

Skånske krig rinder ud. Danskerne er på tilbagetog i Skåne. Det eneste, der sker her, er at danskerne mister flere og flere af de byer, de erobrede ved krigens begyndelse, og at landet bliver mere og mere ødelagt og udbrændt. I de svenske besiddelser i Nordtyskland går krigen bedre for danskerne, fordi svenskerne efter, at deres flåde er ødelagt har sværere ved at få ført forsyninger frem. Både Danmark og Sverige er tappet for mandskab og penge, så krigen fører ikke til noget andet end ulykker.

Krigen koster stadig mange penge, og regeringen finder på at udskrive en kop- og kvægskat. Skatten betyder, at alle personer og alt kvæg i Roskilde tælles op.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle