Roskildes landbrug

Skat på skorstene 1677

Husdyrbrug 1678

 

Diagrammet viser antallet af beskattede husdyr i de forskellige roder (kun voksne dyr er talt op, ikke føl og kalve). De faktiske tal fremgår af denne tabel:

Roder Kvægskat 1677
Heste Stude Køer
Skt.Laurentii 46 1 57
Ringsted 20 0 17
Bondetings 24 0 22
Rådhus 43 4 31
Vor Frue 25 0 18
Hestemarked 44 0 27
Maglekilde 7 0 10
Skt. Ibs 15 2 16
I alt 224 7 198

Der er ret mange dyr i en så lille by, hvilket må forklares med, at der til Roskilde hørte et stort jordareal. Bymarkens størrelse ses måske bedst af, at der er er næsten 200 malkekøer. Der er flest køer i Hestemarkedets og Rådhus roder. Hestemarkedet lå ud mod de store græsningsarealer øst for byen, der strakte sig helt ud til Fløng. Der var færrest større husdyr i Vor Frue og Skt. Ibs, hvilket kan  undre, for også disse roder lå ud imod bymarken. Her boede nok mest småbrugere og fattigfolk.