Resens kort 1677

Roder

Forklaring på bebyggelse

Med gadenavne

Vor Frue rode lignede meget Ringsted rode. Kun i Hersegades sydlige del var der en stor gård (senere Hersegade 9). Den tilhørte borgmester Jørgen Jensen, der lejede den ud til Niels Pedersen Garver.