1653

Værtshusholder Niels Rasmussen i Hersegade dør, men hans enke, Sidse,  overtager værtshuset. Hun får samme år besøg af et kongeligt selskab, og fra dette besøg kendes en af Danmarks ældste værtshusregninger.

Postvæsenet overtager ansvaret for personbefordring på hovedruten København-Hamborg med "den agende post", hvor Roskilde bliver en vigtig station.

Hans Hansen Resen, Sjællands biskop, dør efter kun et år i embedet og afløses af  Laurids Scavenius.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle