1731             Anders Rasmussen Lange
Hans Rasmussen Lange

Algade 15 -17

Langes stamtavle

  Gården 1863

Anders Rasmussen Lange (1684-1749), bror til Hans Rasmussen Lange og søstersøn til rådmand Nicolai Nielsen,  havde sin købmandsgård i det, der i dag er  Algade 17, og ved branden 1731 var han en af dem, der led de største tab. Det kan man læse om i den vurderingsprotokol, der blev lavet efter ulykken.

Han handlede en gros med købmænd i Roskilde med alle slags købmandsvarer, havde bryggeri og brændevinsbrænderi (så det er med fuld ret, stedet stadig hedder Bryggergården) "for at udsælge i stort til kroholdere i byen og uden byen udi en stor bedrift. Han havde en stor tobaksplantage, så og holdt et fuldkommen tobaksspinderi udi sit hus. Anders Rasmussen brugte den største jordbrugsavling blandt indbyggerne i Roskilde, samt havde tømmerhandel af eg og fyrretømmer, hvoraf han havde en anseelig kvantitet i forråd på stedet. Ved siden af sin egen gård (Algade 15) havde han også gården næst ved (nr. 17), som han nylig havde købt af Peder Post til en værdi af 2500 rdl. Endvidere havde han en gård i Hersegade, som Børge Børgesen Vognmand beboede med tre 1ænger. Den var af bindingsværk med halmtag værd 250 rdl. Endnu ejede han i Hersegade en plantørs bolig med indhegnet plantehave til tobak og besåede mistbænke, som alt blev ruinerede 150 rdl."

Summa ejendomme, 3 gårde, i hus i alt  2900 rdl.
Grovvarer 2000 rdl.
Tobak  1500 rdl.
Brygger- og brændevinsredskaber 300 rdl.
Korn, mel og malt mere end  1000 rdl.
ansættes dog kun til  1000 rdl.
Brændte heste, vogne, seletøj, plovredskaber  200 rdl.
Boskaber og løsøre 700 rdl.
Tømmer  500 rdl.
Prioriteter 800 rdl.
I alt 9900 rdl.

Det blev understreget, at denne rådmand tidligere havde lidt stor skade under Den Store Nordiske Krig ved tab på skibe, som overgår denne brandskade, uden at få nogen erstatning. Anders Rasmussen Lange havde i 27 år været borger og købmand og havde i den tid betalt alle kongelige skatter, og det kan tilføjes, at han også var forpagter af konsumtionen, så han har nok kunnet klare det.

Han fik erstatning for 116 fag hus: 3360 rdl. og 2060 rdl. for løsøre og købte efter branden flere øde grunde. Efter branden blev han medejer af Algade 15, som broderen Hans Rasmussen Lange ejede (denne blev til gengæld medejer af nr. 17).