1731             Bybrand
Brandene 8/4 og 12/4

Erstatning efter branden

Branden 1735

To mindre brænde havde man nedkæmpet med helt 8/4 og 12/4. 13/4 var heldet ikke ude. Og det gik ud over et område, hvor der faktisk var forholdsvis mange grundmurede huse med tegltag frem for de mere letantændelige bygninger med bindingsværk og stråtag. Til gengæld fik ilden fat i et af de områder i byen, hvor bebyggelsen var tæt.

Kl. 15.30 brændte det i hele 2 huse på sydsiden af Algade i Rådhus rode. I det ene boede vognmand Peder Pedersen Post, i den anden en bager med brandfarlig bageovn, som siden fik skylden, nemlig hos Wilhelm Gnaus. Fra de to huse vestligt i gaden bredte branden sig til nabohusene mod øst, og det gik frygteligt stærkt. Ilden fik også fat i bygningerne i den lille sidegade Sneversti. Apoteket gik dermed op i flammer, både forbygningen i Algade og sidelængerne. Henne ved Hersegade drejede branden op i gaden, hvor der var flere af de brandfarlige bygninger med træ i bindingsværket og strå på taget. Så ilden løb helt op i Hersegade.

Samtidig sprang den over til sydsiden af Algade Her brændte hele den gamle rådhuskarré med det gamle middelalderlige rådhus, karréen med gæstgiveriet Prindsen, og næste karré mod øst på den anden side af Rosenhavestræde, hvor købmand Anders Rasmussen Lange fik sin gård raseret. Også på nordsiden af Algade begyndte branden at bevæge sig ad sidegaderne. Men ved at rive huse ned østligst i Eva Schrødersstræde og i Olsgade, lykkedes det at forhindre branden i at bevæge sig mod nord mod hhv. bispegården og domkirken og mod husene i Skt. Ols Gade.

I alt brændte 22 gårde og 25 huse, og 4 huse blev revet ned for at hindre branden i at brede sig. 50 familier "gerådede i stor armod", og skaden blev opgjort til 43.836 1/6 rdl., en meget stor sum. Det fremgår af det vurderingsarbejde, der gik i gang efter branden.