1450               Bispegårdsstræde
Resens kort
Forstørrelse
Kortudsnit

Bispegårdsstræde, som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. På billedet her løber gaden hen til porten til bispegården, slår et knæk og munder ud i Algade ved rådhuskarreen. Det er usikkert, om det har været sådan.

Udviklingen efter opførelsen af palæet ser således ud:

1733 Bispegårdsstræde fører op til det nye palæ. Ad den gamle vej, som også løb op til Roskildegård/bispegården.
1735 Der laves en ny vej ret på porten ind til det nye palæ. For at lave denne gade, Nygade, må Bernt Meyers gamle købmandsgård på Torvet rives ned.
1835 Gården mellem Bispegårdsstræde (som nu hedder Palæstræde) og Nygade (den schrøderske gård) fjernes, og der opstår et torv, Nytorv. Herved fritlægges den gamle købmandsgård fra 1690, som bliver den ene facade på Nytorv.