1677              Eva Schrøders gård
Eva Schrøder (Motzfeld)
Eva Schrøders ejendomme

Schrøders gård

Ved mandtallet 1677 blev Eva Motzfelds gård på hjørnet af Torvet og Bispegårdsstræde talt op til at have 12 ildsteder, 5 heste, 12 køer, suverænt byens største gård. Af kopskatten for 1678 fremgår det, at hun i huset har 2 sønner, en datter, to købmandssvende, seks tjenere og drenge samt tre tjenestepiger. Dette år er dyretallet sat til 4 arbejdsheste, 6 køer, 3 kvier, og 39 får og lam.