Schrøder-grunde

Eva Schrøders bolig

Magistraten (borgmestre og rådmænd) sad ved matriklen 1682 på den største del af bymarken (136 tdr. land, 45 tdr. hartkorn). Eva Schrøder, født Motzfeld, kom ind på en absolut andenplads og var dermed byens rigeste enkeltborger. Hun kunne årligt beså 95 tdr. land (30 tdr. hartkorn), hvilket svarede til to store bondegårde i nabosognene på landet. På tredjepladsen kom rådmand Nicolai Nielsen.

Inden for bygrænsen havde Eva Schrøder også mange grunde. Her lå små vænger, der kunne dyrkes, og der var også en del huse på grundene, som hun lejede ud og fik huslejeindtægter for. Hun ejede 15 boliger til udlejning til en samlet grundtakst på 575 rdl., som lå spredt ud over hele byen, men dog med en overvægt på Vor Frue rode, hvor der alene lå ti boliger.

Selv boede hun på Torvet. Nord for domkirken ejede hun "Kantorhaven", som hendes datter Christiane Meyercrone senere købte og indrettede en stiftelse på til hendes mands minde. I store dele af Allehelgens Stræde ejede hun grunde med udlejningshuse. Et enkelt hus i Skomagergade var også hendes. Og så havde hun en del strandenge nede ved Skt. Ibs. Hun var i økonomisk henseende absolut en af byens spidser.