1677  1682         Borgmestergårde
Gert Schrøder

Herman Schrøder

Eva Schrøder

Bernt Meyer

Nicolai Nielsen

Jørgen Jensen

Familiernes ejendomme

Torvet i 1500-tallet

Byens spidser klumpede sig sammen på Torvet. Således adskillige borgmestre og rådmænd.

På Torvets største gård boede borgmester Gert Schrøder og efter ham sønnen Herman, der også var borgmester. Fra hans død i 1667 og til hun selv døde så sent som i 1706 boede hans enke Eva Schrøder (f. Motzfeldt) i den store gård, som var det hus i byen, der blev vurderet til den højeste værdi. Eva Schrøder ejede mange grunde i byen, og hun sad på gården så længe, at gaden øst for gården, det gamle Bispegårdsstræde, i vurderingen 1682 blev kaldt Eva Schrødersstræde.

Herman og Eva Schrøders svigersøn, købmand Bernt Meyer, blev også borgmester og han boede i gården ved siden af Schrøders. Det ældre stuehus forsvandt ved anlæggelsen af Nygade 1735, men inden da havde en senere ejer i 1690 lavet den tilbygning med en lang gårdlænge, som kom til at præge Torvet og også det senere Nytorv helt frem til 1908.

Jørgen Jensen Hegelund, borgmester sammen med Bernt Meyer, boede ved siden af sin kollega i en mindre gård. Selv om Jørgen Jensen sad i den mindste gård på Torvets nordside, var han en af byens rigeste mænd, som ejede 13 grunde i byen og en stor del af bymarken. Hans pengeaffærer var ikke helt fine i kanten, og sine sidste år stod han anklaget for at have handlet ilde med byens penge.
Nicolai Nielsen Verdel var ikke borgmester, men kun en af de 4 rådmænd i den periode, hvor Meyer og Jensen var borgmestre. Nielsen boede i den gård, som var vurderet næsthøjst i byen (efter Eva Schrøders), nemlig på hjørnet af Torvet og Damphusstræde, i dag hjørnet Stændertorvet og Gullandsstræde (Stændertorvet 2).