1677                  Torvet 2
Gården i 1700-tallet

Nicolai Nielsen

                                                                   

Tegningen viser ejendommen Torvet 2, som ved matriklen 1682 var bopæl for rådmand Nicolai Nielsen. Nicolai Nielsen nævnes i mandtallet 1677 som rådmand boende på Torvets sydside (nu Stændertorvet 2, hvor senere familien Kornerup havde sin store gård). Nielsens gård tangerede i størrelse Eva Motzfelds med 12 ildsteder. I 1678 nævnes det, at han hos sig har hustru, 9 børn, 6 tjenere og 4 tjenestepiger. Husdyr er der ikke så mange af: 2 vognheste og 2 køer.

Ved matriklen 1682 beskrives gården som liggende i Sankt Laurentii rode ved  den sydlige side af Torvet. Huset mod gaden og hen til hjørnet af Dampestrædet (Gullandsstræde i dag) er på 42 alen, længden fra gaden og ned igennem gården var 77 alen, mens gårdens bredde var 31 alen, hvilket svarer fuldkommen til parcellens størrelse den dag i dag. Derpå var følgende bygninger: til gaden 19 fag hus med to stokværk med port i til indkørsel, den østre længe var på 8 fag og ét stokværk, den søndre længe på 10 fag med to stokværk og den vestre længe bestod dels af 13 fag med et stokværk og 15 fag med to stokværk. Alle bygninger var grundmurede og havde tegltage. Der var brønd i gården. Grunden blev vurderet til 110 rdl. og bygningerne til 550 rdl.