1750                  Torvet 2
Forsiden

Gården i 1600-tallet

Fugleperspektiv

Gården i dag

Peder Kornerup

                                                       

Ejendommen Torvet 2, den kornerupske købmandsgård. Tegningen her skyldes Jacob Kornerup. Han er 4. generation efter grundlæggeren af købmandshuset Peder Kornerup. Han døde 1782, og sønnen Jacob arvede gården og forretningen. Da han dør 1820, arver hans søn Ebbe, gift med Inger Caroline Brønniche gården. Da han dør ung 1824, sidder enken i uskiftet bo med sin mindreårige søn Jacob, som har tegnet tegningen her. 1828 gifter hun sig med Søren Borch, søn af byens største købmand Jacob Borch, hvis anden søn, Anders Borch, arver den store gård i Algade 12 efter ham. Søren Borch dør 1862, og sønnen Anders Jacob Borch arver købmandsgården Stændertorvet 2.