1682                Nicolai Nielsens gårde

Huset på Torvet

Nicolai Nielsen

Borgmesterfamiliers boliger

Borgmesterfamiliers ejendomme

                                                                                     

Nicolai Nielsen nævnes i mandtallet 1677 som rådmand boende på Torvets sydside (nu Stændertorvet 2, hvor senere familien Kornerup havde sin store gård). Nielsens gård tangerede i størrelse Eva Motzfelds med 12 ildsteder. I 1678 nævnes det, at han hos sig har hustru, 9 børn, 6 tjenere og 4 tjenestepiger. Husdyr er der ikke så mange af: 2 vognheste og 2 køer. Det er lidt underligt, idet han havde 71 tdr. land på bymarken og flere vænger. Men de blev måske drevet fra nogle af hans mange andre gårde i byen.

Nielsen var ved ejendomsvurderingen 1682 byens største udlejer med 43 boliger til en samlet ejendomsværdi på 1311 rdl. De lå spredt over hele byen, men dog med en klar overvægt på Sankt Laurentii rode, hvor der alene var 23 boliger i Allehelgensgade, Bredgade og Dampestræde (nuværende Gullandsstræde). Det er påfaldende, at det ved størstedelen af Nicolai Nielsens ejendomme i lejeskattemandtallet er anført, at ejendommen nu ejes af andre personer, selv om han først døde i 1691.