1570                  Torvet / Algade
Resens kort

Roskilde år 1400 (Minibyen)

Torvet i 1600-tallet

Torvet i 1700-tallet

                                                                       

Resens kort ses en åben plads vest for byens brønd (hvor springvandet står i dag). Det er Roskildes første lille torveplads. Den fremkom efter reformationen ved nedrivning af Skt. Laurentii Kirke, som sammen med sin kirkegård havde udfyldt hele pladsen bortset fra en smal gennemgang nord om kirken hen til Fondens Bro. Kirkens tårn, Skt. Laurentii tårn (Rådhustårnet), som ikke blev nedrevet, er vist på hjørnet til Skomagergade helt skjult bag huse. Foran brønden er der tegnet et meget anseligt stenhus; men det ved man ikke noget om. Ud for den vestre ende af huset er anbragt en lille lodret streg. Den skal angive kagen, som blev flyttet herhen fra gaden foran Rådhuset, da Skt. Laurentii Kirke var nedrevet. På billedet herunder af Roskilde år 1400 på modellen Roskilde Miniby ses det, at torvet er fremstået ved, at Laurentii kirke blev ryddet og kirkegården sløjfet.