Bernt Meyer
Bernt Meyer

Anlæggelsen af Nygade

Borgmestergårde

Meyer

 

Sammenbygget med den schrøderske gård (B) ligger en noget mindre (A), men dog respektabel ejendom, vurderet til 400 rdl. i grundtaksten 1682. Dens ejer var familien Schrøders svigersøn, borgmester i Roskilde Bernt Meyer gift med Maria Schrøder. Da den gamle bispegård var faldet for i 1733 at give plads for Det kgl. Palæ, skulle der i tidens smag skabes en virkelig herskabelig opkørsel til den nye bygning. Bisperne kunne klare sig med et smalt stræde, men det kunne enevældens standspersoner ikke nøjes med. Del må være gået ud over Bernt Meyers gård. Man har revet den ned til fordel for en passage ret på palæets port. Den nye vej  fik navnet Nygade:

Borgmester Bernt Meyers store gård på nordsiden af Torvet blev 1677 vurderet til 9 ildsteder, 4 heste og 4 køer. Han blev dog slået af sin nabo og svigermoder Eva Motzfeld (Schrøder), som havde 12 ildsteder i byens største gård.
Få år efter Meyers død (i 1690) byggede den nye ejer af Meyers gård et nyt gadehus og en lang gårdlænge. Ved anlæggelsen af Nygade 1735 blev de oprindelige dele af Meyers stuehus simpelthen fjernet og tilbage stod huset her, hvor den lange gårdende så blev facaden ud mod Nygade. Dette hus stod helt til 1908.