1753             Kattinge Værk
Cellulosefabrik

Københavns magistrat giver 1753 et selskab koncession på vandkraften i Kattinge Sø. Selskabet køber “landsbyen” Lerbæk (to gårde) og får tilladelse til at hente sten fra Nebbe Slots ruin (ved Kattingevejen fra Boserup), så man kan opføre Kattinge Værk, en stampemølle drevet af vand med 18 stamper og 1 grynmølle.