1884             Kattinge Værk
Stampemøllen

Efter cellulosefabrikken

Stampeværket (fra 1884 kun grynmølle) købtes af bladudgiver og papirfabrikant C. Ferslew. Han ombyggede og udbyggede værket til cellulosefabrik med flere nye bygninger. På området genopstilledes den pavillon fra Verdensudstillingen i København 1888, som Martin Nyrop havde lavet (arkitekten, der også stod for rådhuset i København).