1884

Harald Weber dør. Den ældste søn Lorentz Weber arver firmaet og bosætter sig ved værkstedet i Allehelgensgade. Den yngste søn, arkitekten Johan Weber, overtager husene i Skolegade. Han køber naboejendommen Vilhelm Tops Minde.

Teknisk Skole bag rådhuset er færdig til brug. Roskilde Tekniske Selskab, som driver Teknisk Skole, stiftes.

 

Stampeværket (nu kun grynmølle) ved Kattinge Værk købes af bladudgiver og papirfabrikant C. Ferslew. Han ombygger og udbygger værket til cellulosefabrik med flere nye bygninger. På området genopstilles den pavillon fra Verdensudstillingen i København 1888, som Martin Nyrop har lavet (arkitekten, der også stod for rådhuset i København).

Skt. Ibs Kirke købes af de kirkelige myndigheder og resterne fredes.
Hans Lassen Martensen, Sjællands biskop, dør og afløses af Bruun Juul Fog.

Selv om Skt. Jørgensbjerg er en fattig kommune vinder grev Scheel fra Højre rigsdagsvalget her, og Venstre går tilbage. Fra og med næste valg dominerer Socialdemokratiet dog på Bjerget.

I Skomagergade 42-44 er der slagterforretning.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle