1914            Cellulosefabrikken
Ferslews fabrikker

Københavns Kommune køber 1914 Cellulosefabrikken på Kattinge Værk af C. Ferslews arvinger. Ferslew døde i 1910.