Husarstalden
Det kongelige Palæ

Husareskadronen

Stalden blev bygget på statens område i byen, nemlig i tilknytning til Det kongelige Palæ.