1733             Det kongelige Palais
Husarstalden

Byggeriet

Stændersalen

Den gamle bispegård, Roskildegård, rives ned 1733, og på området bygger arkitekt Laurits de Thurah Det kongelige Palæ, hvor kongefamilien agtede at opholde sig “på grund af byens lidenhed”, når man var i byen, f.eks. i forbindelse med begravelser. 1735 flytter provsternes konvent fra konventhuset til palæet. 

General Wellesley og hans skotske soldater besætter Roskilde 1807. Generalen bor i Palæet, mens man forbereder sig på Københavns Bombardement. De spanske soldater, som Napoleon sender til Danmark som hjælpetropper, gør 1808 oprør mod de franske officerer, da de tvinges til at aflægge ed til Joseph Bonaparte, bror til kejser Napoleon. Denne har gjort Joseph til konge af Spanien, hvilket soldaterne altså ikke vil acceptere. De angriber Palæet, hvor de franske officerer bor, dræber én, mens resten ad Absalonsbuen flygter over i Domkirken (et skud mod buen kan stadig ses i et indmuret skudhul). Danske tropper nedkæmper mytteriet, og de spanske bringes til Frankrig som krigsfanger.

Frederik VI bebuder 1830 en stænderforsamlingsordning. Det er meningen, at der skal nedsættes en forsamling i hvert hertugdømme, én i Viborg for Jylland og Fyn og én på Sjælland, som skal give kongen råd - og kun råd. Stænderforsamlingen for Sjælland og Østifterne får 1835 til huse i en sal, der indrettes i Palæet. Sidste møde i Stænderforsamlingen holdes 1846

Det nordiske naturforskermøde afholdes 12/7 1847 i Palæets gård med taler af bl.a. H. C Ørsted. 

Roskilde private Pigeskole af 1855 oprettes 1855. Den lejer sig ind i ledige lokaler i Palæet (østre sidefløj). De flytter ud 1925, fordi politiet skal bruge lokalerne, der jo ejes af staten.

Salen i Palæet laves om til en stor lejlighed, som siden bebos af bl.a. digteren Holger Drachmann, gift for anden gang med Emmy Culmsee. De flytter ind i lejligheden i Palæet 1885. Lejligheden bliver fast embedsbolig for biskoppen over Roskilde Stift 1923 efter at der atter blevet bispesæde i Roskilde.

Museet for Samtidskunst indvies 1991. Det har til huse i Palæets bygninger.