1808

 

Godsejer på Bistrup proprietær Niels Hofman Bang til Hofmansgave   sælger ved købekontrakt 1/6 for 99.800 rdl. Bistrup til Direktionen for Københavns Fattigvæsen, som vil indrette et nyt hospital for sindssyge og almisselemmer i stedet for det hidtidige kaldet Pesthuset ved Kalvebod Strand i København. Pesthusets officielle navn var Skt. Hans Hospital, og Claudi Rossets Stiftelse. Det officielle navn føres med til Bistrup.

Skt. Ibs Sogn indlemmes i Skt. Jørgensbjerg Sogn. Dermed kommer Skt. Jørgensbjerg til at ligge både nord, vest og øst for Roskilde, idet de såkaldte Hedegårde øst for byen hørte til Skt. Ibs sogn.

Skt. Jørgensbjerg opretter skole i ejendommen på hjørnet af Brøndgade og Havnevej. Sognet købte huset af præsten Lauritz Melchior.

Den nedlagte Skt. Ibs Kirke bliver indrettet som lazaret for de indkvarterede spanske soldater. I følge et sagn skulle et engelsk krigsskib være sejlet helt ned til Roskilde og bombarderet kirken. Det skulle være grunden til, at den senere nærmest tog sig ud som en ruin. Man fandt endda i 1930´erne svovlkisklumper i Strandengen og udlagde dem som rester fra de engelske kanonkugler. Hvorom alting er: Intet engelsk orlogsfartøj bombarderede Roskilde eller Skt. Ibs, og formodentlig rådede den britiske flåde ikke over fartøjer så fladbundede, at de kunne sejle til Roskilde.

De spanske soldater gør oprør mod de franske officerer, da de tvinges til at aflægge ed til Joseph Bonaparte, bror til kejser Napoleon. Sidstnævnte har gjort Joseph til konge af Spanien, hvilket soldaterne altså ikke vil acceptere. De angriber Palæet, hvor de franske officerer bor, dræber én, mens resten ad Absalonsbuen flygter over i Domkirken (et skud mod buen kan stadig ses i et indmuret skudhul). Danske tropper nedkæmper mytteriet, og de spanske bringes til Frankrig som krigsfanger.

Det er amtmand Treschows søn,  W. Fr. Treschow, som leder franskmændene ad gangen i Absalonsbuen til domkirken.
Mikael Treschow ophører som amtmand, fordi amtet lægges under Københavns amt.
Mikael Treschow går meget ind for, at grev HolsteinLedreborg skal lukke Svogerslev kro
Nic. Edinger Balle, Sjællands biskop, dør og afløses af Friederich C. Münter.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle