1809

 

Da man indrettede den gamle avlsgård på Bistrup til "dårekiste", manglede man driftsbygninger til det landbrug på 350 tdr. land, der lå lige op ad selve det gamle Bistrup. Derfor opførtes Bistrup Parcelgård øst for Boserup skov.

Malermester Hedde Jansen Ehlers (*1784 i Ostfriesland) køber Kobbermøllen og får borgerbrev i Roskilde, hvor han hurtigt kommer i byrådet, selv om han ikke er købmand.

Roskilde amt får atter en amtmand, nemlig fra 17/1 amtmanden over Københavns amt, Fredrik Hauch.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle