1810

Et konsortium af hovedsagelig jødiske forretningsmænd fra København køber Algade 14 (i dag Roskilde Bank) og anlægger en bomuldsfabrik. Gården får senere navnet Gotzians Gård.

En af de gamle gårde i Smedegade er fra denne tid.

Milepælene af norsk marmor på vejen Roskilde-København erstattes af granitsten, som er mere hårdføre end marmorstenene.

Fredrik Hauch ophører som amtmand over Københavns amt og dermed Roskilde og bliver afløst af Verner Jasper Andreas Moltke.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle