1721                Store Nordiske Krig
Nordiske Krig

Ligesom under Den Skånske Krig medførte også Den Store Nordiske Krig en stærkt forøget indkvartering og et væld af nye skatter. I juni 1721 klagede en gruppe borgere i Roskilde til magistraten over skatterne og især over den urimelige fordeling af disse. Magistraten svarede hånligt, at det var utroligt, at sådanne folk, som ikke engang kan skrive deres navn, skulle vove at blande sig i byens styre, hvortil man dog havde kongeligt udnævnte øvrighedsmænd. Det kom så vidt, at stiftsbefalingsmanden i et skarpt brev formanede borgerne til enighed og understregede, at hvis der var nogen, der foranledigede "Sammenrottelse og Opsætsighed" mod øvrigheden, så skulle de pågældende få deres velfortjente straf.