1721

Dronning Louise dør og begraves i domkirken.

Den Store nordiske Krig ramte ikke Sjælland, men Nordtyskland og Norge. Men den kostede mange penge. Derfor klager borgerne over skatternes fordeling, men trues af øvrigheden, fordi klagen kan opfattes som ulydighed.

Jens Wedel har forladt beværtningen i Skomagergade 15 og ejeren Johan Schwartz synes endnu en tid at have drevet gæstgiveriet, til han nu sælger det hele til Hans Holst. som i nogle år havde drevet gæstgiveri på Skomagergades sydside nærmere torvet kaldet "Hamborg Herberg". Dette navn flyttede med Holst ned til Skomagergade 15.

       

Bergs gæstgiveri Algade 13 kaldes fra nu af ved navnet “Printzen”. Det navn er bevaret på adressen lige siden.

Frederik Kristian Adeler ophører som amtmand og bliver afløst af  Rudolf Gersdorff.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle