1720

Et kort over Sjællands ryttergods viser egnen mellem Roskilde og København. Den viser også helt præcist, hvor alfarvejen gik. Kongevejen er nu opgivet og ses ikke på kortet.
Ruten fra København til Roskilde Kro tegnes af søkortdirektør Jens Sørensen. Dette kort er mere detailleret end kortet over ryttergods.

Indkvarterede soldater er stadig indblandet i mange af de lejermålssager, der bliver bragt for byretten. Under Store Nordiske Krig har der været mange sager viser statistikken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle