1718

Martinus Rahn på apoteket Algade 8  dør og enken overtager bevillingen. Hun sælger den til sin søn fra 1. ægteskab, Jakob Bartholomæus (junior).

Både gæstgiver Johan Schwartz og hans kone er blevet gamle og overlader det at holde værtshus til en Jens Wedel. Det var dog stadig Schwartz, som havde gæstgiverbevillingen. Han blev boende i Skomagergade 15 og havde desuden et par velstående borgere som Iogerende.

       

Bistrup Vandmølle (hvor tinghuset for Bistrup Birk også lå) bliver nedlagt.

Vilhelm Topps Minde på hjørnet af Skolegade og Weysegangen opføres som ”Den Langeske Stiftelse” med bolig for to fattige familier.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle