1717

Otto Krabbe ophører som amtmand og bliver afløst af  Frederik Kristian Adeler.

Himmelevs sognepræst er fra nu af tillige præst i Jomfruklostrets Sogn. Det er Jomfruklostret, der har kaldsret på kirken, d.v.s. klostret kan udnævne præsten.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle