1776

Christian VI's sarkofag med resterne af ham selv og dronning Sophie Magdalene opstilles i Frederik V's kapel, som nu er under tag. Sarkofagen er lavet af Wiedewelt og Fortling. Frederik V og hans første dronning Louise får også en sarkofag. Herefter går kapelbyggeriet i stå.

Det sidste stykke af den direkte vej mellem København og Roskilde, nemlig ruten forbi Frederiksberg Slot uden om Valby til Damhussøen anlægges. 

Eggert Kristoffer Knuth ophører som amtmand og bliver  afløst af Henrik Adam Brockenhuus .

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle