1776                     Brockenhuus
Oversigt over amtmænd
Amtet

                                                                       

Slægtens stamtavle

Henrik Adam Brockenhuus (* Vang, Hamar i Norge 30/5 1720 30. maj 1720 † Jungshoved 11. juni 1803) var jævnaldrende med Kronprins Frederik (V), hvis gode ven han blev. 1744 blev han Hofjunker, 1745 Staldmester hos Kronprinsen og Kammerjunker, 1752 Kammerherre, 1760 Ridder af Dannebrog, 1767 amtmand over Vordingborg Amt, 1768 Gehejmeråd, 1779 Geheimekonferensråd, 1783 Ridder af Elefanten. Han tog sin afsked 1787.

Han blev amtmand i Roskilde 1776 og sad i embedet til 1787. 

Han købte Jungshoved Gods af Kongen 1761 og forbandt det med Nysø, som han solgte 1785.

Mere om Henrik Adam Brockenhuus fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Han var Søn af Oberst Jørgen Otto B. og dennes første Hustru og blev født 30. Maj 1720; han var saaledes omtrent jævnaldrende med Kronprins Frederik (V), hvis fortrolige Yndling han blev; 1744 blev han Hofjunker, 1745 Staldmester hos Kronprinsen og Kammerjunker, 1752 Kammerherre, 1760 Ridder af Danebrog, 1767 af l’union parfaite, samme Aar Amtmand over Vordingborg Amt, 1768 Gehejmeraad, 1776 Stiftamtmand over Sjællands Stift, 1779 Geheimekonferensraad, 1783 Ridder af Elefanten, entlediget 1787. Han købte Jungshoved Gods af Kongen 1761 og forbandt det en Tid lang med Nysø, som han solgte 1785. I Aaret
1757 ægtede han Johan Ludvig Holsteins Datter Elisabeth (f. 1737 d. 1786). Han døde 11. Juni 1803 og ligger begraven i Jungshoved Kirke."

Våbnet for slægten Brockenhuus er lodret delt af hvidt og rødt. På delingen er der tra blå roder. På hjelmen ses to vesselhorn delt hvidt/ rødt og rødt/hvidt. Hornene hviler på tre blå roser. Slægten er fra Fyn og kendes tilbage i 1300-tallet.