1845          Vincens Ernst Gottlieb

Forgængeren Arendt

Efterfølgeren Augsburg

 

Med Vincens Ernst Gottlieb får Roskilde Apotek for anden gang en apoteker, der når at gifte sig 2 gange. Gottlieb er også den længstlevende af de hidtidige apotekere, da han nåede at blive 89 år.

Gottlieb blev født i 1818 i Finderup ved Slagelse. Han var søn af sognepræst Albert Ludvig Gottlieb, og hans mor var Thalia Frederikke Arends, der var søster til den foregående apotekers far C. E Arends. Som 14-årig blev han ansat som discipel på apoteket i Nykøbing Sjælland. Her var han frem til 1837, hvorefter han blev ansat i Store Heddinge. I 1840 tog han farmaceutisk kandidateksamen - også han med udmærkelse, og det gav ham arbejde på Gammel Torvs Apotek i København, hvor han blev til 1845.

D. 1. maj dette år købte han Roskilde Apotek for 40500 rigsdaler, og hans privilegium er udstedt d. 5. juni samme år. Det var et begivenhedsrigt år for Gottlieb, idet han 6 måneder senere giftede sig med den jævnaldrende Camilla Petrine Eegholm, der var datter af en ganske velstående urtekræmmer i København. De havde været gift i 17 år, da Camilla pludselig døde 1862. Men allerede året efter giftede Vincens sig igen, denne gang med Gecilie Marie Margrethe Wisløff, der var datter af forvalter Wisløff på Vennerslund.

Gottlieb var apoteker i Roskilde i en periode, hvor byen endelig oplevede fremgang. Det var først og fremmest jernbanen til København, der gjorde udslaget og medvirkede til at gøre Roskilde til et trafikalt knudepunkt på hele Sjælland. Befolkningstallet steg kraftigt, erhvervslivet trivedes, og den liberale og frisindede by oplevede en ny glansperiode.

Gottlieb foretog i 1868-69 en af de første større og megen gennemgribende ombygninger af apoteket. Forhusets midterste del blev revet ned, og den gamle bindingsværk blev erstattet af en grundmuret ejendom i røde sten. Lokalerne blev helt nyindrettet, og ganske vist med flere mindre ændringer gjorde de ydre rammer fyldest til langt op det næste århundrede.

I 1878 valgte Gottlieb at pensionere sig selv. Han var på dette tidspunkt kun 60 år, men den formue, han indkasserede ved salget til Henrik Augsburg på 230.000 kr., var rigelig til, at han kunne leve af sin formue resten af sine dage. Han døde på Frederiksberg 1907.