1806

 

Godsejer på Bistrup englænder, dr. med. James Stephan Ferrall (død 1859), som havde købt gården for 45.500 rdl., sælger den  for 95.000 rdl. (stor fortjeneste på kort tid!) til proprietær Niels Hofman Bang til Hofmansgave. 

Proprietær Niels Hofman Bang står for opførelsen af en ny hovedbygning på Bistrup ("Slottet") på Absalonsbakken. 

Arveprins Frederik, søn af Frederik V, dør og begraves ligesom sin kone Marie Sophie Frederikke i domkirken i krypten  under Frederik V's kapel.

Henrik Christian Müller afløser Andreas Nicolai Gierlew som byfoged i Roskilde.

Komponisten C. E. F. Weyse begynder at komme på besøg hos domprovst J. M. Hertz. Frem til 1819 gæstes provsten tillige af digterne J. L. Heiberg, Chr. Winther og Poul Martin Møller. Weyse vedbliver at besøge Roskilde efter 1819: Hertz´ sønner og de rige købmandsfamilier.

Domprovsten havde et stort hus, hvor Odd Fellow Logen ligger i Skolegade  (nr. 13) i dag.

Købmand i Ringstedgade Søren Brønniche dør. Hans søn Jacob sælger gården. Han har nemlig allerede etableret sig som købmand på den større gård i Algade 9.

J. S. Johne forflyttes til Nyborg som postmester.  Postgården, Skomagergade 15,  bliver solgt til postmester Malling, som var den sidste, der både var postmester og gæstgiver. 

Gartner Elley opfører på hjørnet af Provstestræde og Frederiksborgvej en gård til sit gartneri, hvorfra der for første gang i Roskilde kunne sælges friske grøntsager, frugt og planter (planteskole). Gartneriet lå på det område, hvor i dag Skt. Marias Hospital og Skt. Josefs Skole ligger. Man kunne mod betaling gå tur i haven.

I Skomagergade 24 er der et mindre beboelseshus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle