1834

Man får afsluttet arbejdet med at uddybe sejlrenden mellem Roskilde og Frederikssund, hvor man uddyber fra 3 til 10 fod, så almindelige skuder atter kan besejle Roskilde. Uddybningen bliver snart et hårdt slag for de fattige pæreskudeejere på Skt. Jørgensbjerg.

Friskolen udskilles af Borgerskolen Algade nr. 4. Begge skoler var kommunale. Men i Borgerskolen skulle man betale delvist for at gå, og man skulle selv holde sig med bøger. I friskolen var man fri for at betale: Det var gratis, så det var skolen for fattigfolks børn.
Bellevue Sti nævnes. foto
Peder Erasmus Müller, Sjællands biskop, dør og afløses af Jacob Peter Mynster.
Skt. Hans Kilde får kildegrotte betalt af kommunen. Under opgravningen af kildebrønden gøres rige arkæologiske fund.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle