1748      Niels Andersen Blik
Christoffer Berg

Peder Brønniche

Forordningen om gæstgiveri

                                                          

Da Madam Berg kom op i årene, solgte hun "Prindsen" til Niels Andersen Blik i 1748. Indtil 1746 havde han været kromand I Hedehusene. Der var oprindelig tre små krohuse i Hedehusene, men kun Bliks stod sig i konkurrencen, og den blev til den senere "Hedehuskro"

Niels Andersen Blik, der fik gæstgiverbevilling i 1748 var en meget aktiv mand og hans økonomiske formåen fejlede ikke noget. Kun to år senere lejede han »Prindsen« ud til en Marcus Wohnsen, eftersom han selv overtog forpagtningen af "Kornerupsgård" I Kornerup. Medens han var i Kornerup var han også forpagter af konsumptionen (tolden) i Roskilde. Opkrævningen var dengang privatiseret således at den højstbydende fik forpagtningen. Det var som regel kun de rigeste købmænd der magtede dette.

I 1752 solgte Blik "Prindsen" til Peder Steenstrup som fik bevilling 28. juni 1752. I 1755 vendte N. A. Blik tilbage som gæstgiver, idet han nu overtog det konkurrerende »Hamborg Herberg« i Skomagergade 15. Allerede i 1755 solgte Steenstrup til Peder Brønniche, der oprindelig var drejer.