1777                 Bredgade
Gullandsstræde

Husareskadronen

                                           

Soldaterne fra husareskadronen bor ude i byen, medens officersfamilierne får boliger i længehuse i Gullandsstræde og Bredgade, som senere bliver byens fattigkvarter.